Sklep internetowy www.sklep.autoczesci.torun.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

close

Producenci

Reklama

Szukaj

INFORMACJE  OGÓLNE.

1. Sklep internetowy AUTO-PULS znajdujący sie na stronie internetowej www.sklep.autoczesci.torun.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu Właścicielem sklepu sklepu jest firma AUTO-PULS Dariusz Adamczyk.
2. Adres prowadzenia działalności jest wskazany w dziale FIRMA.
3. Ceny towarów znajdujących się w http://sklep.autoczesci.torun.pl
 są wyrażone w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
4. Na każdy towar zakupiony w sklepie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
5 Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
6. Zawartość sklepu internetowego AUTO-PULS nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
7. Klient wypełnijąc formularz zamówienia składa ofertę kupna danego towaru.
8.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Sklep internetowy AUTO-PULS zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych online. W takich przypadkach  zobowiązujemy się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji.W przypadku braku porozumienia obu stron zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, udostępnionego na stronie sklep.autoczesci.torun.pl
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających  realizacje złożonego zamówienia, sklep AUTO-PULS zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. Dostawa towarów realizowana jest przez firmy kurierskie.
7. Wszystkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firmy kurierskich.GWARANCJA, RĘKOJMIA I ZWROT TOWARU 


1. Odpowiedzialność sklep AUTO-PULS za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

2.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres:

 

 AUTO-PULS Dariusz Adamczyk

 Ul. Spółdzielcza 18

 87-100 Toruń, lub biuro@autoczesci.torun.pl

 

 1. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 

Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

 

AUTO-PULS Dariusz Adamczyk

 Ul. Spółdzielcza 18

 87-100 Toruń,

 

 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru z wyjątkiem gdy konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 2. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 3. Zwrotowi podlega cała przesyłka, a nie pojedyncze towary, chyba że konsument w porozumieniu ze sklepem ustali inaczej.

 4. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (faktura lub paragon fiskalny). Jednocześnie informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

 

 • Elementy elektroniczne muszą być montowane przez uprawniony warsztat samochodowy. W przypadku składania reklamacji części elektronicznej niezbędne jest przedstawienie wyników diagnozy usterki (odczyty parametrów pracy).

 • Samodzielny montaż części powoduje utratę gwarancji na zakupiony towar.

 • W przypadku reklamacji wraz z protokołem reklamacyjnym należy przesłać kopię faktury lub paragonu z warsztatu wykonującego usługę montażu.

  9. Wszystkie przesyłki kurierskie należy sprawdzić w obecności kuriera, w przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzenia należy spisać protokół szkody.
  - protokół musi wyraźnie wskazywać, że opakowanie zewnętrzne nie nosiło żadnych uszkodzeń;
  - protokół dokładnie opisuje wynikłe uszkodzenie towaru i określa czy mogło ono wyniknąć w transporcie
  

 

Bez sporządzonego przy kurierze protokołu uszkodzenia przesyłki reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

10. Reklamacje Klientów są rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru. 

 

12. Protokół reklamacyjny do pobrania tutaj.

 

Reklamacje i zwroty należy przesyłać na adres:

 

AUTO-PULS Dariusz Adamczyk

ul. Spółdzielcza 18

87-100 Toruń

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Rejestrując się w sklepie internetowym ma stronie sklep.autoczesci.torun.pl i składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Jeśli Klient rejestrując się  zgodzi się na otrzymywanie "elektronicznego biuletynu informacyjnego sklepu AUTO-PULS
", jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu AUTO-PULS są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie bedą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane bedą przepisy polskiego prawa cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez sklep z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania w witrynie sklepu.

5. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: sklep@autoczesci.torun.pl

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.


DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

 

 
Nowe produkty

Brak nowych produktów

Szukaj